» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu


Warunki ogólne

 • Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kwiatyisabell.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Sklep www.kwiatyisabell.pl jest prowadzony przez firmę:
  ,,Isabell "Patrycja Pater Hurtownia Roślin i Kwiatów Doniczkowych
 • ul.Akacjowa 3
  55-333 Zakrzyce , powiat średzki 
  NIP PL8942483899
 • Adres do korespondencji: 
Isabell​
Akacjowa 3
55-333 Zakrzyce
tel: 787 173 433
e-mail: hurtownia-roslin-isabell@wp.pl
 • Zakup w sklepie internetowym www.kwiatyisabell.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Procedura składania i realizacji zamówień

 • Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ,,Isabell'' zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 • Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 • Firma ,,Isabell'' zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.kwiaty-Isabell.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 • Firma ,,Isabell''wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 • Firma prowadzi  sprzedaż wysyłkową, oraz odbiory osobiste na miejscu w hurtowni.


Zwroty 

. Procedura reklamacji
 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną 787173433 lub e-mailową hurtownia-roslin-isabell@wp.pl  w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
 3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji.
 
             Zgłoszenie reklamacyjne
             sporządzone w dniu ...............
             1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
             2. Adres: ...............
             3. Data dokonania zakupu: ...............
             4. Nazwa towaru: ...............
             5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
             6. Cena brutto: ...............
             7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: .............
             8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
             9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
             10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru)
             ............

            Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z
            koniecznością dołączenia 
do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww.
            towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.


              (czytelny podpis Klienta)
 
 
 1. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
 2. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
 3. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
 4. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 5. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).
 
             Dokument odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru
             Dotyczy paragonu / faktury VAT nr: ...............
             Imię, nazwisko, adres Klienta: ...............
             Miejscowość, data: ...............
             Nazwa towaru: ...............
             Cena brutto: ...............
             Ilość zwracanego towaru: ...............
             Przyczyna zwrotu: ...............
             Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym
            www.kwiatyisabell.pl, gdyż

             (niepotrzebne skreślić):
 • dostawa jest niezgodna z zamówieniem
 • towar jest niezgodny z opisem
 • nie chcę podawać przyczyny rezygnacji z zakupu
             Uwagi: ...............
             Proszę o (niepotrzebne skreślić):
 • zwrot gotówki przekazem pocztowym na adres: ...............
 • zwrot gotówki na następujące konto: ...............
          Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z
          koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze
          sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na własny koszt.

          .......................................................
          (czytelny podpis Klienta)
 
 Zwrot pieniędzy
 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać towar wraz z paragonem lub fakturą na adres sklepu.
 3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.
  
 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną.

Przejdź do strony głównej